Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-11686

Vacature: Gedragswetenschapper/Orthopedagoog voor Stichting Leger des Heils in regio Limburg/Brabant

VACATURENR bv-11686 (04-01-2018)

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is voor de regio Limburg/Brabant op zoek naar een nieuwe collega in de functie van:

GEDRAGSWETENSCHAPPER/ORTHOPEDAGOOG

voor 32 uur per week


Functieomschrijving:
De gedragswetenschapper/orthopedagoog draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de organisatie door het inhoudelijk aansturen van de behandeling en begeleiding van cliënten (gezinnen of individueel) en het ondersteunen van de uitvoerende hulpverleners. Daarnaast behoren psychodiagnostiek, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering tot de taken. Evenals het opstarten van de afdeling Domus Plus en het LVB project.

Een specifiek onderdeel zal de behandeling van verstandelijk beperkte cliënten binnen een intramurale woonvoorziening vanuit een indicatie VG.
Als gedragswetenschapper/orthopedagoog ben je verantwoordelijk voor de behandeling van de cliënten met een licht verstandelijke beperking vaak gecombineerd met een andere problematiek zoals verslaving of psychiatrische problemen.

De gedragswetenschapper/orthopedagoog is verantwoordelijk voor het behandelplan. Samen met een collega gedragswetenschapper ondersteun en coach je de uitvoerende medewerkers in het geven van dagelijkse begeleiding en behandeling en bevordert deskundigheid op het specifieke taakgebied licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en de combinatie van problemen, mede door middelengebruik.

Je levert op aanvraag een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling, onderzoek en goede communicatieprocessen. Je onderhoudt de voor de functie relevante samenwerkingsverbanden of gaat deze aan. Tevens speel je een belangrijke rol bij het verkrijgen van WLZ indicaties. Je hebt een cruciale methodisch aansturende rol in het cliëntoverleg.

Functie-eisen:
 • We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kan onderschrijven
 • Minimaal afgeronde academische opleiding gedragswetenschappen (orthopedagogiek/ psychologie), bij voorkeur met vervolgopleiding GZ-Psycholoog
 • Diagnostische aantekening strekt tot aanbeveling
 • Relevante werkervaring met de licht verstandelijke beperkte en psychiatrische doelgroep
 • Ervaren en daadkrachtige coach
 • Kennis van de gedragsmatige benadering en sociaal competentiemodel
 • Kennis van de LVG-doelgroep (IQ en psychopathologie) en psychiatrische stoornissen
 • Uitstekende sociale vaardigheden, goed schriftelijk uitdrukkingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden
 • Zelfstandig, inspirerend, motiverend, flexibel, stressbestendig en doorzettingsvermogen
 • Goed kunnen samenwerken in teamverband en professioneel integer
 • Vindingrijk en creatief denken
 • Bezit van rijbewijs en auto is een pré
 • Bij voorkeur bij aanvang in het bezit van een recent afgegeven VOG en aangemeld voor inschrijving in het Register Jeugdzorg

Korte bedrijfsinformatie:
Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Werkeenheidinformatie:
Leger des Heils Limburg/Brabant is het onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg dat in de provincies Limburg en Brabant een passend hulpaanbod beschikbaar wil hebben voor mensen zonder helper. Ze stemt haar hulp af op de persoonlijke situatie van de cliënt en op het zoveel mogelijk behouden van diens zelfstandigheid. Leger des Heils Limburg/Brabant biedt hulp in de thuissituatie, maar ook tijdelijke (indien nodig langdurige) opvang is mogelijk. Ze heeft daarvoor de beschikking over voorzieningen voor 24-uursopvang, beschermd wonen en begeleid wonen en over ambulante werkvormen als ‘10’ voor Toekomst. Als in de eerste levensbehoeften voorzien is, richt de begeleiding zich op de problemen die de cliënt ervaart en op het ontwikkelen van vaardigheden om deze op te lossen. Steeds worden activiteiten en trainingen aangeboden en wordt de cliënt nadrukkelijk ondersteund in het verkrijgen van een zinvolle daginvulling. Bij Leger des Heils Limburg/Brabant zijn ruim 300 medewerkers in dienst. Voor meer informatie: www.legerdesheils.nl/limburg-brabant.

Afdelingsinformatie Huis&Haard/Domus:
Bij de afdeling Huis&Haard wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan dak- en thuisloze mensen met verslavings- en veelal psychiatrische problemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, (zelf)verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De bewoner wordt hierbij aan de hand van een persoonlijk plan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de bewoner gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de bewoner zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft.

Afdelingsinformatie Ambulant:
De afdeling Ambulant kenmerkt zich door een combinatie van wonen en zorg. Mensen worden begeleid in hun eigen woonomgeving met als doel hun zelfstandigheid in het dagelijks leven te bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van huishouding, zelfverzorging, zingeving, financiën, daginvulling, sociaal netwerk en hulp bij psychische en/of verslavingsproblemen. De begeleiding omvat zowel psychosociale begeleiding als praktische ondersteuning.

De afdeling Ambulante Zorg is verdeeld in twee deelproducten, die ieder hun eigen focus en werkwijze hebben:
 • ’10’ voor Toekomst – voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waarbij begeleiding zich ook richt op opvoedingsondersteuning.
 • Begeleid Wonen – voor mensen van 18 jaar en ouder die langdurige en intensieve begeleiding nodig hebben op verschillende leefgebieden.

Arbeidsvoorwaarden:
Salaris op basis van kennis en ervaring conform CAO Sociaal Werk, opname in het pensioenfonds Zorg&Welzijn (PFZW).
Binnen de CAO Sociaal Werk is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%) en kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

Duur:
Aanstelling is in eerste instantie voor een jaar.
Daarna gaan we met je in overleg om te kijken naar de mogelijkheden voor verlenging.

Reageren op deze vacature:
Heb jij belangstelling voor het vervullen van deze vacature, dan kun je direct solliciteren via de site: www.werkenbijhetlegerdesheils.nl
Reageren op deze vacature kan tot en met zondag 21 januari 2018.

We verzoeken je enkel te reageren indien je een christelijke levensovertuiging hebt en je voldoet aan de opleidingseisen.

De sollicitatie gesprekken vinden plaats in week 4.

Heb je vragen over de inhoud van de functie?
Neem dan contact op met de heer Will Linssen, Manager Primair Proces, tel. 06-13152324.

Procedure:
Conform het Werving en Selectiebeleid van St. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature. Sollicitaties worden enkel in behandeling genomen indien deze worden ontvangen via de site: www.werkenbijhetlegerdesheils.nl. Sollicitaties die op een andere wijze worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen. Deze vacature is tegelijkertijd zowel intern als extern uitgezet. Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Reageren op deze vacature kan tot en met zondag 21 januari 2018. Na deze datum kunnen wij geen reacties meer in behandeling nemen.

Acquisitie nav deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Solliciteren
Meer info  www.legerdesheils.nl