Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-11763

Vacature: Directeur voor Basisschool De Cramignon in Eijsden

VACATURENR bv-11763 (26-01-2018)

Stichting kom Leren biedt onderwijs en opvoeding in een palet aan katholieke, openbare en algemeen-bijzondere scholen voor primair onderwijs. Deze scholen zijn te vinden in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg. Bij het uitvoeren van deze maatschappelijke taak richt de organisatie zich naar een aantal uitgangspunten die op onze website verder worden toegelicht:
“De scholen van Stichting kom Leren verruimen je horizon en verbreden je blikveld. Je leert er meer dan alleen rekenen en taal. Je leert er omgaan met mensen en situaties. Je leert er hoe je kunt meebewegen met de golf aan veranderingen die ‘leven’ heet”.

Het College van Bestuur van Stichting kom Leren is op zoek naar een

DIRECTEUR (0,8 - 1 FTE)

voor Basisschool de Cramignon te Eijsden

Basisschool de Cramignon is gehuisvest in een modern, multifunctioneel gebouw met de naam ‘Op de Cour’ in de nieuwbouwwijk Nieuw Poelveld te Eijsden. De Cramignon dankt haar naam aan de reidans die tijdens de Bronk in Eijsden vol overgave wordt gedanst. Iedereen gaat dan hand in hand. Zo is ook ons onderwijs ingericht: het team, de kinderen, ouders en partners in de brede school gaan hand in hand samen.
De Cramignon heeft het afgelopen schooljaar een nieuwe visie ontwikkeld samen met team, leerlingen en ouders. Onze missie is “Leren zijn wie je worden wil”.

Hierbij zijn eigenaarschap, lessen in geluk, ontwikkelen van talenten, zelfstandig leren leren en omgevingsgerichtheid belangrijke speerpunten. Er wordt veel waarde aan gehecht om met alle betrokkenen in en rondom de school in gesprek te gaan en/of te blijven.

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het stichtingsbeleid op schoolniveau en voor de ontwikkeling van het (onderwijskundig) beleid van de scholen. Hij/zij draagt zorg voor de facilitering en uitvoering van het onderwijs en de benodigde zorg voor de leerlingen. Hij/zij geeft leiding en sturing aan het team en profileert de scholen in de eigen maatschappelijke omgeving. Onderwijskundig leiderschap en een heldere uitvoering van het HRM-beleid zijn zonder meer vereiste competenties.

Wij verwachten
 • Focus op onderwijskundig leiderschap en personeel.
 • Voortzetting ontwikkeling en uitwerking van onze nieuwe visie.
 • Empathisch vermogen en daadkracht.
 • Werken vanuit WIJ, waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid wordt geboden.
 • Het sturen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • Samenwerking met team, ouders, kinderen en kindpartners aan een nieuw onderwijsconcept.
 • Open en transparante communicatie.
 • Het samen vieren van successen.
 • Actieve en betrokken rol in het behoud van tradities.
 • Goede samenwerking met basisschool De Tangram, die ook gevestigd is in Op de Cour.

Wij vragen
 • Minimaal een HBO+ werk- en denkniveau.
 • Een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Ervaring met en kennis van veranderprocessen.
 • Kennis van de ontwikkeling van een brede school.
 • Leidinggevende ervaring binnen het onderwijsveld.

Wij bieden
 • 8 groepen enthousiaste kinderen, een hard werkend team en betrokken ouders.
 • Een school die volop in een ontwikkelingsproces verkeert.
 • Een mooie nieuwe brede school.
 • Een uitdagende werkplek met vele groei- en ontwikkelkansen.
 • Collegiale en professionele samenwerking vanuit het Bestuursbureau en van de collega-directeuren.
 • Een salaris passend bij de functie volgens de cao Primair Onderwijs.

Gelukkig zijn met wie je bent en van daaruit verder groeien. Zo groei je een heel leven lang!

Belangstelling?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. P. Groos, 043-4100300. Voor meer informatie over de Stichting kom Leren verwijzen we naar onze website: www.kom-leren.nl
Voor meer informatie over de school verwijzen we naar de website van de school: www.bsdecramignon.nl

Sollicitatieprocedure
Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie vragen we u uiterlijk 6 februari a.s. een schriftelijke sollicitatie te sturen, bestaande uit een brief met CV aan info@kom-leren.nl o.v.v. “sollicitatie directiefunctie”.

De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie zullen plaatsvinden in de week van 19 februari a.s. (week 8). De gesprekken met het College van Bestuur zullen plaatsvinden in de week van 26 februari a.s. (week 9).

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

E-mail  info@kom-leren.nl
Meer info  www.kom-leren.nl